Γεύσεις μιας παραδσιακής οικογένειας Ποντίων και ερωτήματα για το πως αλλάζουν οι γαστρονομικές παραδόσεις μέσα στις γενίες και τα διαφορετικά μέρη. Η κυρία Αφροδίτη Λίτσιου από τη Βυρώνεια Σερρών στη Λάρισα!

Πηγή www.heritageoftaste.com